Members & Coordinator
Dr. Shiva Prasad
Director General,
IITRAM
Dr. Shanti Prasanna
Dean, Academic and Students Affairs,
IITRAM
Dr. Jaidevi Jeyaraman
Assistant Professor,
IITRAM
Dr. Veerabhadra Rotte
Assistant Professor,
IITRAM
Representative of non-teaching staff
MR. K.C. DAVE
OSD,
IITRAM
MRS. BHARTI PATEL
Account Officer,
IITRAM
Representatives of Parents
Mr. Ramesh Doshi Mr. Umesh Patel
Representatives of Students
Jashvi Mehta Pranav Patel
Representative of Civil and Police administration
Mr. Nilesh B. Rabari
Circle Officer and Executive Magistrate
Anti Ragging Squad
Dr. Abhishek Rawat
Assistant Professor,
IITRAM
Dr. Meera Vasani
Assistant Professor,
IITRAM
Dr. Navneet Khanna
Assistant Professor,
IITRAM
Monitoring Cell
Dr. Dipankar Deb
Assistant Professor,
IITRAM
Prof. M.P.Mehta
OSD,
IITRAM
Monitoring Cell
Akhil Jain Akshat Vyas Amit Kumar
Arihant Jain Chaudhari Nirav Hemrajbhai Dadi Yashwant
Dharmver Singh Dileep Yadav Divesh Saini
Dodhiya Aman Harunbhai Doshi Kirtan Rameshbhai Joshi Charmy Rajeshbhai
Goswami Jash Yogendragiri Himmat SinghDoshi Kirtan Rameshbhai Karan Singh Tater
Kuldeep Kamlesh Kumar Modh Modi Parth Ashishbhai KMohd Anas
Pankaj Mann Patel Deep Shyamsundar Raval Kshitij Jayesh